Ślachetne zdrowie.

Ślachetne zdrowie, 

 Nikt się nie dowie, 

 Jako smakujesz, 

 Aż się zepsujesz. 

 Tam człowiek prawie 

 Widzi na jawie 

 I sam to powie, 

 Że nic nad zdrowie 

 Ani lepszego, 

 Ani droższego;

 Bo dobre mienie, 

 Perły, kamienie, 

 Także wiek młody 

 I dar urody, 

 Mieśca wysokie, 

 Władze szerokie 

 Dobre są, ale - 

 Gdy zdrowie w cale. 

 Gdzie nie masz siły, 

 I świat niemiły. 

 Klinocie drogi, 

 Mój dom ubogi 

 Oddany tobie 

 Ulubuj sobie!
Jan Kochanowski.

Tymi słowami naszego słynnego poety epoki renesansu chcę rozpocząć prowadzić tą witrynę internetową. Zamieszczać tutaj będę wszystko, co jest związane bezpośrednio i pośrednio ze zdrowiem. To co wpływa na zachowanie jak i utratę naszego cennego daru.

Gdy mamy zdrowie jest pięknie. Lecz poprzez nasze złe nawyki szybko możemy je stracić. Więc pamiętajmy. Mamy ogromny wpływ na to czy będziemy chorować czy cieszyć się dobrym zdrowiem.

Niestety w dzisiejszych czasach coraz trudniej jest omijać czychające przeszkody. Zaliczyć do nich należy wszystkie czynniki na które nie mamy zbyt dużego wpływu. Zaliczyć do nich należy:

  • Skażenie środowiska. Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby i organizmów żywych. Występuje na skutek niewłaściwego działania człowieka lub w wyniku niekorzystnych zjawisk w przyrodzie, np. wulkany.